Tillbaka

Skagegård Art

Pärlor och märkvärdigheter i Uppsala

170 kr
140 kr MERA-pris
Här finns pärlor och märkvärdigheter som inte ens de mest inbitna uppsaliensarna känner till. Eller vad sägs om studenten Daniel Salthenius och hans avtal med Hin Onde?
Skagegård Art sysslar i huvudsak med författande, föredrag, guidningar och annan konstnärlig verksamhet. (Skagegård Art)

Skagegård Art

Skagegård Art sysslar i huvudsak med författande, föredrag, guidningar och annan konstnärlig verksamhet.